עוד על יופי (ואלימות)

נתחיל אולי רגע אחד בכמה קובלנות שהגיעו אלי לאחר שכרכתי לפני שתי רשומות באותו משפט את צה"ל, את דאע"ש ושאר הארגונים החמושים בעולם. כן בוודאי שכוונות ואידאולוגיות שונות יוצרות חומרים שונים לסרטים ולמציאות הזויה. כלל ידוע הוא שבמבחן התוצאה יש לקחת בחשבון גם את הכוונה אך כוונות נטועות בהקשר ואירועי האלימות לעולם אינם מבודדים. הם פירות … המשך לקרוא עוד על יופי (ואלימות)