עבודה צומחת – קריאה לעזרה

"עבודה צומחת"

שלום לכל חברי, מכרי וקוראי. אני מבקש את עזרתכם להביא למימושה של עבודת האמנות עליה אני עמל בתשעת החודשים האחרונים.

אקדמיית בצלאל הסכימה בתקדים ראשוני להשאיר את העבודה כתערוכת קבע אך בשל היקפה אני זקוק לאדם או גוף שיממן את עלותה (כלומר רוכש).

"עבודה צומחת" הינה עבודה הקושרת את המתח האימננטי בין תרבות וחדלונה, בין טבע וכיבושו, בין שליטה ואבדנה.
העבודה מותחת קו היסטורי בין המקום הספציפי טרום המהפכה החקלאית דרך המאורעות הפוליטיים שעיצבו את הנוף באלפי השנים האחרונות. בין תרבות הגינון האירופית מזמן לואי ה-14 כראי להשלכות האידאות ששלטו בשיח הציבורי דאז ועד לאסתטיקה הגאומטרית-מינימליסטית כמושא לתשוקה של ימינו.
ניתן לקרוא בהרחבה על העבודה בשני הלינקים הללו:

http://www.batha.co.il/wordpress/?p=1955

http://www.batha.co.il/wordpress/?p=2033

נותרו לי שישה שבועות לבנות אותה ועל כן אני זקוק למימון במהרה.
מי מכם שמכיר אדם שיוכל לסייע אודה לו.

פקק בניו יורק וניו יורק של פיט מונדריאן - כשסדר יוצא משליטה
פקק בניו יורק וניו יורק של פיט מונדריאן – כשסדר יוצא משליטה
תפוזים בגני ארמונות ורסאי וצלף קוצני בכותל המערבי. שליטה וחדלונה
תפוזים בגני ארמונות ורסאי וצלף קוצני בכותל המערבי. שליטה וחדלונה
שני אלוני תבור שנבטו בעגלה המטויחת. מודל ראשון 1:1
שני אלוני תבור שנבטו בעגלה המטויחת. מודל ראשון 1:1
מודל ראשון במרפסת המיועדת להפוך לתערוכה
מודל ראשון במרפסת המיועדת להפוך לתערוכה
מודל 1:100
מודל 1:100