לרקע אין רעש. רק הרגל להישמע. תנועה מכאנית של בד נארג המקפל בתוכו ריבוא רבבות שנות הכרה משועבדת.

לא הרשתית צריכה להביט ולא האפרכסת להאזין. לא המוות זקוק לציפיה להיוולד מחדש.

ואין כל צורך למוסס חומה שמעולם לא התקיימה. אין ספור השערות חסרות שחר אודות אמת יחידה.

גם היא תיבלע.