"השנה הפריחה פשוט מדהימה" – מחשבות על השלכת זיכרונות ותמרון אינטואיטיבי.

בכל שנה מספר הזרעים ביחידת שטח גדול לאין ערוך מהיכולת של אותו השטח להביאם לידי פריחה. קשה לכמת בדיוק אך במטר רבוע יש רבבה של ס"מ רבועים ובהם יכולים לשכון בין עשרות למאות אלפי זרעים של עשרות ומאות מינים שונים. רובם יאכלו על ידי נמלים, ציפורים, פשפשים ושאר בעלי חיים. חלקם מראש אינם כשירים לנביטה. מאלו אשר כן ינבטו רבים יאכלו, ירמסו ויעקרו על ידי בעלי חיים נוספים. רבים ישארו מאחור בקצב גידולם יגססו וימותו ממחסור באור ותחרות השורשים.

(צילום הלל בגין)

בית מטבחיים.

כל זרע וזרע מכיל את העבר כולו, זיכרון גנטי למיליוני שנים, תודעה מתפתחת השולחת גשושה לעתיד הלוט בערפל אי הוודאות בחומר הלובש צורה לנגד עינינו.

עד הגיעם לבגרות ופריחה, מרבבות – מאות אלפים ויתכן שמיליוני זרעים בכל מטר רבוע. ישארו לעיתים צמח בודד (לוטם שעיר לדוגמה לאחר 3-4 שנות גידול) או עשרות מינים קטנים יותר (חרציות, פרגים, ניסנית, ודגניים רבים) גם גאופיטים כרקפות, נוריות, כלניות וסחלבים נכנסים במערכת מורכבת זאת, לאלו בפרט משלב הנביטה ועד הפריחה לוקח לעיתים מספר שנים כך שלחורף אחד גשום במיוחד וגם לשלושה כאלו ברצף אין כל משמעות לעוצמת הפריחה, לעיתים עם התחממות מוקדמת תבוא גם פריחה מוקדמת ולהיפך.

ותו לא.

המקום היחיד בו יש משמעות לעוצמת פריחה בעונה גשומה יהיה בתנאי מדבר; שם בשנה שחונה הזרעים מתוך מנגנון הגנה פשוט לא ינבטו או ינבטו וימותו בטרם יצליחו לפרוח ובשנה גשומה במיוחד מקומות בהם זרעים המתינו לעיתים גם שנים רבות יכסו את הקרקע השחונה בפלא האלוהי השמור רק לעין האנושית.